Cool Movie List images

Some cool movie list images:

Favorittbilde #13. Ukas bilde / Photo of the week 46/2011
movie list
Image by Riksarkivet (National Archives of Norway)
Jon Barstad, rådgiver i Seksjon for brukertjenester, viser oss sitt favorittbilde denne uken.

"Gjennom årene har jeg hatt mange forespørsler om sovjetiske krigsfanger i Norge under 2. verdenskrig. Det var omtrent 100 000 av dem, og over 13 000 døde i fangenskap. Riksarkivets dokumentasjon har hjulpet mange tidligere fanger til å få kompensasjon for skaden de led under krigen. Arbeidet med disse sakene har vært et privilegium for meg.

Dette bildet av en frigjort fange er tatt i fangeleiren Bjørnelva i Saltdal. Jeg så det første gang like etter at jeg begynte i Riksarkivet, og det var særlig øynene til den sovjetiske fangen som fengslet meg. Det samme portrettet gjorde forøvrig et tilsvarende inntrykk på den svenske filmskaperen Gunilla G. Bresky, som laget dokumentaren "Blodsvägen" for SVT etter å ha sett bildet i en norsk avis.

Fotografiet er hentet fra privatarkivet etter lege og major Leiv Kreyberg, som var sjef for krigsfangekontoret i Bodø etter kapitulasjonen. Riksarkivet har også arkiv etter kontoret hans. Det inneholder blant annet fangelister fra leirer i Nordland i mai 1945, også fra Bjørnelva."

Du kan se Breskys film her: www.cultureunplugged.com/play/5535/Blood-Road
Arkivreferanse: Pa 276 Leiv Kreyberg, U 1_11

Jon Barstad in User Services shows us his favorite photo this week.

“Through the years I have had many requests regarding Soviet prisoners of war in Norway during World War II. There were approximately 100 000 of them, and more than 13 000 died in imprisonment. The National Archive’s documentation has helped many previous prisoners to get compensation for the damages they suffered during the war. Working with these cases has been a privilege for me.

This photo of a released prisoner was taken in the prison camp Bjørnelva in Saltdal in the north of Norway. The first time I saw it, was when I had just started at the National Archives, and it was in particular the eyes of the Soviet prisoner that compelled me. The same portrait made a similar impression on the Swedish film maker Gunilla G. Bresky, who made the documentary “Blodsvägen” (Blood Road) for Swedish television (SVT) after having seen the photo in a Norwegian newspaper.

The photography is taken from the private archive of doctor and major Leiv Kreyberg, who was in charge of the office for prisoners of war in Bodø after the capitulation. The National Archives also have the archive from this office. Among other things, it contains lists of prisoner from camps in Nordland in May 1945, also from Bjørnelva”.

You can see Bresky’s movie here: www.cultureunplugged.com/play/5535/Blood-Road

0 comments… add one

Leave a Comment

Wordpress SEO Plugin by SEOPressor