Innspilling av film i Riksarkivet/Shooting of the film “The Nation’s Memory” in the National Archives

Some cool films images:

Innspilling av film i Riksarkivet/Shooting of the film “The Nation’s Memory” in the National Archives
films
Image by Riksarkivet (National Archives of Norway)
Arkivverket lanserte ny profilfilm 18. desember 2012. Dette er bilder fra innspillingen. Skuespiller Jørgen Langhelle sammen med filmfolket fra Sheriff Film Company

The National Archives of Norway launched their new profile film December 18 2012. These are photos from the shoot.
Actor: Jørgen Langhelle. Director: Tor Einstabland
Production: Sheriff Film Company (2012)

www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=udjwL…

Innspilling av film i Riksarkivet/Shooting of the film “The Nation’s Memory” in the National Archives
films
Image by Riksarkivet (National Archives of Norway)
Arkivverket lanserte ny profilfilm 18. desember 2012. Dette er bilder fra innspillingen.
Skuespiller Jørgen Langhelle. Regissør Tor Einstabland. Sheriff Film Company (2012)

The National Archives of Norway launched their new profile film December 18 2012. These are photos from the shoot.
Actor: Jørgen Langhelle. Director: Tor Einstabland
Production: Sheriff Film Company (2012)

www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=udjwL…

0 comments… add one

Leave a Comment

Wordpress SEO Plugin by SEOPressor